BACA TEMİZLEME

Baca yanma sonucu ortaya çıkan, insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek gazları en güvenilir yoldan atmosfere ulaştıran kanal sistemine verilen isimdir.

 Baca yüksek ısıya ve yangına, yanma sonucu ortaya çıkacak gazların kimyasal etkisine, korozyona ve su buharına karşı dayanıklı olmalıdır.

Aynı zamanda yarattığı çekme sayesinde, yanma için gerekli havayı ocağa, ızgaraya ve kazana ulaştırır.

Yanma veriminin yüksek, ısıtma maliyetinin düşük olması ve çevre sağlığının korunması bakımından

faaliyet alanına göre belirli periyotlarda temizletilmesi gereklidir.